Gespecialiseerd adviesbureau voor uw aanvraag omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet. Wanneer je deskundige ondersteuning zoekt bij de aanvraag omgevingsvergunning milieu.

Op 1 januari 2024 ging, naar diverse malen uitgesteld te zijn, de Omgevingswet in. De nieuwe Omgevingswet brengt alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving bij elkaar in één wet. In Nederland golden tot 1 januari 26 verschillende wetten voor bijvoorbeeld ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur die invloed hebben op de leefomgeving. Dat is dus nu de Omgevingswet en dat roept dus bij velen vragen op en een wens voor begeleiding. Bent u op zoek naar een gespecialiseerd adviesbureau voor uw aanvraag omgevingsvergunning milieu? Zo ja, dan zijn wij u graag van dienst.

Het opstellen van de aanvraag vraagt om een degelijke kennis van zaken en vraagt om diverse onderzoeken. Van aanvraag tot akoestisch onderzoek, bodemrisicoanalyse, PGS15 gapanalyse, QRA, Stikstofrapportage etc. Allerlei rapportages kunnen vereist zijn. En wij zien door die bomen graag het bos. Want een aanvraag milieuvergunning met fouten kan er voor zorgen dat er een vergunning wordt afgegeven welke de voortzetting van het bedrijf of organisatie in gevaar brengt. Een specialist in de hand nemen is raadzaam.

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van omgevingsvergunningen (milieu). Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor  uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of een melding activiteitenbesluit moet doen. Jaarlijks worden vele vergunningen aangevraagd samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers.

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente, alsmede onder de provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw vergunningsaanvraag, wij vernemen graag van u.

  Ja, wij zoeken ondersteuning bij de Wabo omgevingsvergunning aanvraag (milieu).

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht