Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een hele grote wetgevingsoperatie wordt dan definitief. Bestaande Wabo-vergunningen worden dan vergunningen Omgevingswet. En hoewel de inzet neutraal is zal er toch wel aardig wat gaan veranderen. Een goede voorbereiding door bedrijven is zeker raadzaam.

Bestuurders, bedrijven en burgers werken in een aantal gemeenten nu al volgens de Omgevingswet. Dit zijn plannen onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter. Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving makkelijker. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving. Daarbij worden met de invoering van de Omgevingswet steeds minder bedrijven vergunningsplichtig.

Naast dat meer bedrijven onder de algemene regels komen te vallen veranderen er nog meer zaken. Zo komt de verplichting tot leges weer terug; oftewel je gaat weer betalen voor de vergunning. Bedrijven dienen zich bovendien zich in te dekken voor schade / aansprakelijkheid. Dus zal er een goede verzekering afgesloten moeten worden; hetgeen in de vergunning zal worden opgenomen.

Aanvragen die uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend worden nog conform het oude recht afgehandeld. Bij het onherroepelijk worden, zullen deze automatisch een vergunning Omgevingswet worden. Vanaf 1 januari 2022 moet de aanvraag ook daadwerkelijk aan de Omgevingswet voldoen. En dat doet de vraag opdoemen of de aanvraag op 1 januari 2022 wel aan de indieningsvereisten voldoet. Bovendien is het de vraag wat de kennis op dat moment is bij bevoegd gezag en de aanvrager. Er zijn dus veel factoren om rekening mee te houden en dat maakt dat er zowel voor-als nadelen van het aanvragen van een omgevingsvergunning voor of na 1 januari 2022 zijn. Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk.

Wil je ook een WABO omgevingsvergunning aanvragen voor 1 januari 2022 of sparren over het wel of niet aanvragen voor deze datum.