Minister Melanie Schultz van Haegen heeft recent de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van harte welkom geheten op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris is woensdag 4 november aan de slag gegaan.

Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven de taakverdeling ongewijzigd te willen laten. Hierover was recent nogal te doen na het vertrek van Wilma Mansveld. Sharon Dijkstra zal binnen Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk worden voor openbaar vervoer, spoor, milieu en luchtvaart. Minister Schultz blijft verantwoordelijk voor wegen, maritieme zaken, nucleaire veiligheid, water en ruimtelijke ordening. Staatssecretaris Dijksma schuift direct aan bij de bestuurlijke overleggen over het Meerjarenprogramma  Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in de regio’s Brabant/Limburg en Oost-Nederland.