Milieuadviseurs die u graag van dienst zijn bij het aanvragen van UW omgevingsvergunning.

 

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van het aanvragen van een omgevingsvergunning (milieu) in het kader van de nieuwe Ongevingswet. Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig heeft. Jaarlijks worden door ons vele vergunningen aangevraagd, samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebben veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de Gemeente alsmede onder de Provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw (milieu)vergunningsaanvraag, neem dan contact met ons op.

Bedrijven

Wij ondersteunen een breed scala aan bedrijven bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning. Het kunnen daarbij voor allerlei soorten activiteiten. Neem contact met ons op via bovenstaande Aanvraagformulier

Instellingen

Voor het ondersteunen van uiteenlopende soort instellingen; van ziekenhuizen tot onderzoeksinstellingen; de adviseurs van SafetyNet Consultants zijn u graag van dienst bij het aanvragen van de Wabo omgevingsvergunning.

Agrarisch

Voor het ondersteunen van agrarische bedrijven bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning. Ook in de agrarische sector en behoefte aan ondersteuning. Neem contact met ons op.

Uitdagingen en kansen

Milieuadviseurs staan voor de uitdaging om voortdurend op de hoogte te blijven van veranderende milieuwetgeving en technologische vooruitgang. Tegelijkertijd biedt deze dynamische omgeving kansen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die zowel de bedrijfsvoering...

De Omgevingswet 2024

De Omgevingswet 2024

Op 1 januari 2024 markeerde een langverwacht moment in de Nederlandse wetgeving met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet consolideert alle regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving in één allesomvattende wet. Voor deze datum waren er...

Invoeringsdatum Omgevingswet 1 Januari 2023

Invoeringsdatum Omgevingswet 1 Januari 2023

De inwerkingtredingsdatum is definitief bepaald op 1 januari 2023; althans definitief. Het is het zoveelste uitstel. Minister De Jonge: 'We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de energievoorzieningen, het beheren...

Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?

Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de aanpassing van de grondwet en zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden. Wat verandert er nu precies, wat betekent dit voor bedrijven in de chemische logistiek en welk effect heeft de wijziging op...

Internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022

Internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022

Sinds 16 juli 2021 staat de internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 online. Iedereen die dat wil, kan tot en met 27 augustus 2021 reageren op het concept van deze Verzamel-AMvB. De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de 4...

Invoering omgevingswet tot juli 2022 opnieuw uitgesteld.

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld en gaat nu een half jaar later in dan gepland. De wetgeving gaat gelden nu vanaf 1 juli 2022, meldt demissionair minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. De invoering wordt...

Regelgeving opslag van lithium-ion energiedragers

Regelgeving opslag van lithium-ion energiedragers

Op 1 juli 2020 is in de Staatscourant de Circulaire Lithium-ion energiedragers gepubliceerd waarmee de inhoud een bepaalde status krijgt. Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 bevat de circulaire adviezen om de veiligheid in...

Omgevingswet vraag om voorbereiding

Omgevingswet vraag om voorbereiding

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een hele grote wetgevingsoperatie wordt dan definitief. Bestaande Wabo-vergunningen worden dan vergunningen Omgevingswet. En hoewel de inzet neutraal is zal er toch wel aardig wat gaan veranderen. Een goede...

Invoering Omgevingswet wordt uitgesteld

Invoering Omgevingswet wordt uitgesteld

Dat de corona crisis ook zijn uitwerking heeft op de invoering van de Omgevingswet in Nederland viel te verwachten. En dat blijkt nu ook waarheid te worden. ‘Ik zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum komen,’...