Milieuadviseurs die u graag van dienst zijn bij het aanvragen van UW omgevingsvergunning.

 

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van het aanvragen van een omgevingsvergunning (milieu) in het kader van de nieuwe Ongevingswet. Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig heeft. Jaarlijks worden door ons vele vergunningen aangevraagd, samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebben veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de Gemeente alsmede onder de Provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw (milieu)vergunningsaanvraag, neem dan contact met ons op.

Bedrijven

Wij ondersteunen een breed scala aan bedrijven bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning. Het kunnen daarbij voor allerlei soorten activiteiten. Neem contact met ons op via bovenstaande Aanvraagformulier

Instellingen

Voor het ondersteunen van uiteenlopende soort instellingen; van ziekenhuizen tot onderzoeksinstellingen; de adviseurs van SafetyNet Consultants zijn u graag van dienst bij het aanvragen van de Wabo omgevingsvergunning.

Agrarisch

Voor het ondersteunen van agrarische bedrijven bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning. Ook in de agrarische sector en behoefte aan ondersteuning. Neem contact met ons op.

Omgevingsvergunning en de omgevingswet

Omgevingsvergunning en de omgevingswet

Al sinds 2016 staat de Omgevingswet op de agenda en in 2021 zal de wet van start gaan. Ondanks de lange aanloop wordt het nu tijd voor het bedrijfsleven om voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe wetgeving. In de Omgevingswet ligt de nadruk op decentraliteit voor...

Wetgeving rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning

Wetgeving rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning

Het bouwbesluit is een AMvB welke een nadere uitwerking is van artikel 2 van de Woningwet. Het Bouwbesluit (2012) geeft dus technische voorschriften over het bouwen en de staat van bestaande bouw. Aan de hand van stuurartikelen en tabellen kan worden bepaald waaraan...

Invoering van Omgevingswet uitgesteld

Invoering van Omgevingswet uitgesteld

In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Minister gaf in het interview aan dat de invoering van de wet definitief wordt uitgesteld wegens de...

Wat kost een omgevingsvergunning en wanneer kunt u beginnen?

Wat kost een omgevingsvergunning en wanneer kunt u beginnen?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u zeer waarschijnlijk leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening van  uw gemeente. U mag pas gebruik maken...

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen en wanneer niet

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen en wanneer niet

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de Nederlandse overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid. De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft daarmee maar één...

Internetconsultaties over Omgevingswet

Door de overheid zijn verschillende internetconsultaties uitgezet rondom de Omgevingswet, de nieuwe wetgeving voor het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit...

Schultz verwelkomt Dijksma op Infrastructuur en Milieu

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft recent de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van harte welkom geheten op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris is woensdag 4 november aan de slag gegaan. Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven...