In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Minister gaf in het interview aan dat de invoering van de wet definitief wordt uitgesteld wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Ze deed daarbij geen uitspraak over de duur van het uitstel. Ook gaf ze aan dat het uitstel vooralsnog geen gevolgen heeft voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

Lokale overheden zeggen begrip te hebben voor het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat samen met alle betrokken partijen, onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet. En met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort. Overigens zijn ook de marktpartijen erg blij dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet langer op zich laat wachten.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning? Als adviseur zijn wij u graag van dienst bij het aanvragen van uw nieuwe of te wijzigen Omgevingsvergunning.