Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u zeer waarschijnlijk leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening van  uw gemeente.

U mag pas gebruik maken van de omgevingsvergunning als deze in werking is getreden en dat aan u is bevestigd. Meestal is dit de dag nadat de omgevingsvergunning is verleend. Bij zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld slopen, kappen en werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten, treedt de omgevingsvergunning niet direct na verlening in werking, maar pas zes weken en een dag na het afgeven van het besluit. Dit indien er geen voorlopige voorziening is ingediend.