Sinds 16 juli 2021 staat de internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 online. Iedereen die dat wil, kan tot en met 27 augustus 2021 reageren op het concept van deze Verzamel-AMvB.

De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de 4 AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarnaast worden met deze Verzamel-AMvB kleine onvolkomenheden in de bruidsschat gecorrigeerd. De bruidsschat zorgt ervoor dat rijksregels over activiteiten in de leefomgeving naar omgevingsplannen van gemeenten of verordeningen van waterschappen worden verplaatst.

Meer informatie vind je hier.  Koop nu hier de boeken: Besluit activiteiten leefomgeving (bal), Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl), Omgevingsbesluit en het Invoeringsbesluit. 

Wil je voor de invoering nog een WABO omgevingsvergunning aanvragen neem dan contact met ons op.