Op 1 januari 2024 markeerde een langverwacht moment in de Nederlandse wetgeving met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet consolideert alle regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving in één allesomvattende wet. Voor deze datum waren er maar liefst 26 afzonderlijke wetten die invloed hadden op verschillende aspecten zoals ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur. Met de Omgevingswet worden al deze aspecten nu verenigd, wat resulteert in een meer gestroomlijnde en overzichtelijke regelgeving.

Voor velen brengt deze omvangrijke verandering vragen met zich mee en ontstaat de wens voor begeleiding om de nieuwe wetgeving adequaat te begrijpen en toe te passen. De Omgevingswet belooft niet alleen een vereenvoudiging van regels, maar ook een beter inzicht in en een efficiëntere aanpak van vraagstukken met betrekking tot de leefomgeving. Of het nu gaat om ruimtelijke ordening, woningbouw, infrastructuur of natuurbehoud, de Omgevingswet biedt een holistische benadering voor het beheer van onze fysieke leefomgeving. Met deze overgang naar een nieuwe wetgeving wordt het cruciaal om de nodige begeleiding te zoeken om de vele facetten van de Omgevingswet te begrijpen en te benutten.

Deskundige Ondersteuning voor Uw Milieuvergunningsaanvraag

Bent u op zoek naar een gespecialiseerd adviesbureau voor uw aanvraag omgevingsvergunning milieu? SafetyNet Consultants biedt graag haar diensten aan om u deskundig te begeleiden.

Diepgaande Kennis en Uitgebreide Onderzoeken

Het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag vereist gedegen kennis en diverse onderzoeken, waaronder akoestisch onderzoek, bodemrisicoanalyse, PGS15 gapanalyse, QRA, Stikstofrapportage, en meer. Het belang van een foutloze aanvraag is van essentieel belang, omdat een vergunning met fouten de voortzetting van uw bedrijf of organisatie kan bedreigen.

Vergunningscheck voor Zekerheid

SafetyNet Consultants, als specialist in omgevingsvergunningen, biedt een vergunningscheck aan. Hiermee krijgt u snel inzicht of uw werkzaamheden of plannen een vergunning vereisen of dat een melding activiteitenbesluit voldoende is. Jaarlijks verzorgen wij talloze vergunningsaanvragen, zowel in opdracht van opdrachtgevers als zelfstandig.

Ervaring met Gemeenten en Provincies

Met uitgebreide ervaring in het aanvragen van vergunningen voor zowel gemeentelijk als provinciaal bevoegd gezag, kennen wij als geen ander de eisen die gelden voor een succesvolle aanvraag. SafetyNet Consultants staat klaar om u te ondersteunen bij uw vergunningsaanvraag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Klik op de link voor meer informatie en hulp:

Aanvraag wabo omgevingsvergunning milieu of melding activiteitenbesluit