De inwerkingtredingsdatum is definitief bepaald op 1 januari 2023; althans definitief. Het is het zoveelste uitstel. Minister De Jonge: ‘We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de energievoorzieningen, het beheren van de natuur en economische bedrijvigheid. Om de schaarse ruimte goed in te richten, is er meer regie en meer samenhang nodig. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Maar moet wel zorgvuldig worden ingevoerd om te voorkomen dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom moet er in de praktijk voldoende ruimte en tijd zijn om te oefenen met het nieuwe digitale systeem. Door de datum van 1¬†januari 2023 te hanteren kan de wet verantwoord worden ingevoerd en is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen.’

De Omgevingswet die per 1 januari 2023 ingaat bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving en zorgt voor 1 digitaal loket, dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is.

Bent u op zoek naar een adviseur die voor u de milieuvergunning aanvraagt? Wij zijn u graag van dienst.