De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de aanpassing van de grondwet en zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden. Wat verandert er nu precies, wat betekent dit voor bedrijven in de chemische logistiek en welk effect heeft de wijziging op (gecertificeerde) managementsystemen voor milieu (ISO 14001) en gezond en veilig werken (ISO 45001)?  

Opbouw van de Omgevingswet
De Omgevingswet (Ow) bundelt de wetten voor de leefomgeving en is daarmee niet alleen belangrijk op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van veiligheid. Het vervangt 26 wetten en een groot aantal Algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) en besluiten. Wanneer we de term Omgevingswet gebruiken, bedoelen we meestal het pakket aan regelgeving dat bestaat uit:

De Omgevingswet wordt ontsloten door een digitaal stelsel: het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Via het DSO zijn de regels digitaal beschikbaar, worden ze slim doorzoekbaar en kunnen aanvragen en meldingen worden gedaan.

Uitgangspunt van de overgang naar de Omgevingswet is dat deze inhoudelijk beleidsneutraal is en dus geen zwaardere eisen tot gevolg heeft voor de praktijk. Door de integrale benadering, de wijzigingen in procedures en de decentralisatie zijn er wel veranderingen. Een belangrijk gevolg van de Omgevingswet is bijvoorbeeld dat de regels voor lokale thema’s (zoals bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid) niet meer centraal maar decentraal worden bepaald door gemeenten.

Hoe groot de veranderingen in de praktijk zijn wordt pas duidelijk als de gemeenten de omgevingsplannen gaan opstellen en daar de lokale thema’s in gaan regelen die nu nog landelijk worden bepaald. Iedere gemeente mag zelf bepalen wanneer ze dat gaat doen, zo lang het maar voor 1 januari 2030 klaar is. Daardoor kunnen bedrijven op verschillende momenten worden geconfronteerd met veranderingen.

Verder lezen; neem een abonnement op Chemische logistiek Magazine. Of op zoek naar een adviseur die voor u de Omgevingsvergunning kan aanvragen?